חוק האריזות – מה חשוב לדעת? מטרת החוק וקנסות צפויים

הידעתם שפסולת האריזות במדינת ישראל מהווה מרכיב משמעותי ממשקל הפסולת העירונית? פסולת זו מוערכת במיליון טון בשנה. כמויות עצומות, כאשר המרכיבים העיקריים הם: נייר, פלסטיק, קרטון, זכוכית, מתכת ועץ.

חוק האריזות שנחקק בשנת 2011, מטיל אחריות ישירה לא רק על היצרנים אלא גם על היבואנים לאסוף ולמחזר את פסולת האריזות של המוצרים שלהם. למעשה, הצפי הוא שעד שנת 2020, תיאסר הטמנה של פסולת אריזות.

מטרת חוק האריזות

המטרה העיקרית של החוק היא קביעת הסדרים ברורים הנוגעים לעניין פסולת האריזות והייצור של האריזות. בזכות אותם הסדרים, ניתן יהיה לצמצם את פסולת האריזות, למנוע בסופו של דבר את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר. בהתאם לדברי החוק, יש איסור על השלכת פסולת אריזות, שלא לפי החוק. יש להתקשר עם "גוף מוכר" וזה כבר ידאג לצור את ההסדרים המתאימים – כך שגם היצרנים וגם היבואנים יעמדו בדרישות החוק. אותו "גוף מוכר" הוא ת.מ.י.ר (ראשי תיבות: תאגיד מחזור יצרנים בישראל).

סוגי האריזות

מדובר על אריזות מסוגים שונים המשמשות למוצרים שונים (גם ביתיים וגם תעשייתיים). כך לדוגמה, אריזה רב פעמית – מדובר על אריזה המתאימה לשימוש חוזר ועל כן מנוהל רישום לגבי מספר יחידות האריזה. סוג נוסף של אריזה הוא אריזת שירות (כלומר אריזה בה נארז המוצר בעמדת השירות או המכירה) ושני סוגים נוספים הם אריזות המיועדות לצריכת מוצרים לשימוש ביתי ולצריכה תעשייתית.

סימון האריזות

על כל יצרן לסמן על כל אריזה בה הוא משתמש, מידע לגבי האריזה ולגבי השימוש החוזר בה. בנוסף, עליו גם לפרט נתונים כמו חומר גלם, משקל האריזה, תכולת חומרים מסוכנים באריזה וכו'.

חובת הדיווח

על היצרן והיבואן לרשום את היקפי האריזות בהן הם משתמשים. במידה ואלו לא עומדים בהיקף שנקבע בחוק, מוטלים עליהם קנסות כספיים. כך למשל, אם אינם עומדים ביעדי המחזור, הם עשויים לקבל קנס של 2500 ₪ על כל טון שהתקיימה בו הפרה. ישנם גם קנסות גבוהים יותר העומדים על 75000 ₪ או 150000 ₪ (תאגיד). כמו כן, הקנס הגבוה ביותר יכול להינתן על הפרת איסור הטמנת פסולת והוא יכול להגיע ל-226,000 ₪ או 452,000 ₪ (תאגיד).

 

 

05467482142